KUSAS PAMATSKOLAS

interešu nodarbību laiks 2017./2018.m.g.

 

Pulciņš

Nedēļas diena

Laiks

Vadītājs

Piezīmes

CSD

Trešdiena

12.40- 15.00

Agris Sārs

 

Radošā darbnīca

 

Pirmdiena

13.30-14.10

Vita Frīdvalde

 

Mazpulki

Pirmdiena

14.20-16.00

Baiba Beķere

Tiks precizēts! 


 

Tava iespēja

Otrdiena

Piektdiena

8.10-8.50

Vita Frīdvalde

 

Tautiskās dejas

Otrdiena

Piektdiena

13.30-14.10

Iveta

Ļubovicka

 

Kokapstrāde

Otrdiena

15.10-16.00

Andris Jansons

 

Vizuālā māksla

Pirmdiena

13.30-14.30

Agris Sārs

 


 

Improvizācijas teātris

Pirmdiena

Ceturtdiena

 

8.10-8.45

Laima Vanaga

 

Keramika

Ceturtdiena

13.30- 16.00

Jānis Seiksts

 

Mazā veselības skola

Otrdiena

14.20-15.00

Agnese Caune

 

Sporta spēles

Pirmdiena

Ceturtdiena

14.20-15.00

Agnese Caune

 

Slēpošanas treniņi Kusā

Pirmdiena
Otrdiena
Ceturtdiena
15.00-15.40
16.00-17.00
15.00-15.40
Agnese Caune

 

Dambrete/

šahs

Piektdiena

13.30-14.20

Agris Sārs

Dejotāji var nākt 14.20!

 

  

Kusas pamatskolas stundu saraksts 2017./2018. m.g.     Apvienotās klases - 2./4.; 6./7.; 8./9.

Diena Stunda Laiks 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Pirmdiena 0. 8.10 - 8.50                  
1. 9.00 – 9.40 Latv.v. Matem. Latv.v. Latv.val. Matemāt. Angļu v. Angļu v. Latv.vēst. Latv.vēst.
2. 9.50 – 10.30 Latv.v. Dabaszin. Latv.v. Dabaszin. Angļu v. Pas. vēst Pas. vēst Matemāt. Matemāt.
3. 10.40 – 11.20 Matemāt. Latv.val. Matemāt. Latv.val. Matemāt. Krievu val. Krievu val. Angļu v. Angļu v.
4. 11.30 – 12.10 Dabaszin. Soc.zin. Angļu v. Soc.zin. Dabaszin. Dabaszin. Bioloģija Matemāt. Matemāt.
5. 12. 40 – 13.20 Sociālās zin. Vizuālā m. Ētika Vizuālā m. Dabaszin. Dabaszin. Matemāt. Krievu v. Krievu v.
6. 13. 30 – 14.10           --------- Sports Bioloģija Bioloģija
7. 14.20 – 15.00                  
Otrdiena 0. 8.10 - 8.50                  
1. 9.00 – 9.40 Matemāt. Sports Angļu v. Sports Latv.v. Latv.v. Ģeogrāfija Fizika Fizika
2. 9.50 – 10.30 Sports Matemātika Matemāt. Angļu v. Latv.v. Matemātika Matemātika Ķīmija Ķīmija
3. 10.40 – 11.20 Angļu val. Latv.v. Dabaszin. Latv.v. Mājt. un tehn. Sports Sports Matemāt. Matemāt.
4. 11.30 – 12.10 Latv.v. Latv.v. Sports Latv.v. Mājt. un tehn. Angļu v. Angļu v. Ģeogrāfija Ģeogrāfija
5. 12. 40 – 13.20     Latv.val. Matemātika Matemāt. Latv.val. Latv.val. Angļu val. Angļu val.
6. 13. 30 – 14.10         Sports Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Matemāt. Matemāt.
7. 14.20 – 15.00           Mājt. un tehn. Mājt. un tehn. Latv.val. Latv.val.
8. 15.10 – 15.50               Sports Sports
Trešdiena 0. 8.10 - 8.50   Latv. val.              
1. 9.00 – 9.40 Matemātika Angļu val. Latv.v. Matemāt. Sports Latv.v. Latv.v. Matemāt. Matemāt.
2. 9.50 – 10.30 Mūzika Sports Matemāt. Sports Angļu v. Literatūra Literatūra Fizika Fizika
3. 10.40 – 11.20 Latv.v. Mūzika Angļu val. Mūzika Latv.v. Matemātika Matemātika Sports Sports
4. 11.30 – 12.10 Vizuālā m. Matemātika Mūzika Angļu val. Informāt. Matemātika Matemātika Latv.v. Latv.v.
5. 12. 40 – 13.20 Vizuālā m.   Soc.zin. Matemātika Mūzika Angļu v. Angļu v. Literatūra Literatūra
6. 13. 30 – 14.10       Soc.zin. Literatūra Informātika Informātika Mūzika Mūzika
7. 14.20 – 15.00           Mūzika Mūzika Mājt. un tehn. Mājt. un tehn.
8. 15.10 – 15.50               Mājt. un tehn. Mājt. un tehn.
Ceturtdiena 0. 8.10 - 8.50                  
1. 9.00 – 9.40 Mūzika Matemāt. Matemāt. Angļu val. Latv.v. Soc.zin. Soc.zin. Sports Matemātika
2. 9.50 – 10.30 Latv.v. Mūzika Dabaszin. Mūzika Matemāt. Sports Sports Krievu val. Krievu val.
3. 10.40 – 11.20 Sports Latv.val. Mūzika Latv.val. Angļu v. Matemāt. Matemāt. Ķīmija Ķīmija
4. 11.30 – 12.10 Matemātika Sports Mājt. un tehn. Sports Mūzika Mūzika Ģeogrāfija Pas. vēst Pas. vēst
5. 12. 40 – 13.20 Valodiņa   Sports Matemātika Soc.zin. Latv.v. Latv.v. Angļu val. Angļu val.
6. 13. 30 – 14.10   Valodiņa Valodiņa Matemātika Sports Literatūra Liiteratūra Ģeogrāfija Ģeogrāfija
7. 14.20 – 15.00       Valodiņa   ------------ Krievu val. Literatūra Literatūra
8. 15.10 – 15.50                  
Piektdiena 0. 8.10 - 8.50   Ētika              
1. 9.00 – 9.40 Latv.v. Latv.val. Latv.v. Latv.val. Vizuālā m. Matemāt. Matemāt. Bioloģija Bioloģija
2. 9.50 – 10.30 Dabaszin. Dabaszin. Latv.val. Dabaszin. Matemāt. Latv.vēst. Latv.vēst. Latv.v. Latv.v.
3. 10.40 – 11.20 Ētika Mājt. un tehn. Vizuālā m. Mājt. un tehn. Latv.v. Vizuālā m. Vizuālā m. Krievu val. Krievu val.
4. 11.30 – 12.10 Mājt. un tehn. Vizuālā m. Vizuālā m. Vizuālā m. Literatūra Krievu val. Krievu val. Soc.zin. Soc.zin.
5. 12. 40 – 13.20 Klases st. Klases st. Klases st. Klases st. Soc.zin. Soc.zin. Bioloģija Vizuālā m. Vizuālā m.
6. 13. 30 – 14.10         Klases st. Klases st. Klases st. Klases st. Klases st.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .