Halovīns 31.10.2022. Piedalies!Skolēnu līdzpārvaldes pārvēlēšanu sanāksmē

21. mai. 2019, Nav komentāru  

21.05. piedalījās aktīvākie skolēni no 4., 5., 6. un 8.klases. Sakarā ar to, ka līdzšinējā vadītāja Semija Ozoliņa beidz skolu, nākošajam mācību gadam  nepieciešams jauns vadītājs. Vispirms tika pārrunāti aizvadītā mācību gada skolēnu organizētie pasākumi (kopskaitā 4). Pēc tam skolēni izteica priekšlikumus par vadītāju un vietnieku. Pēc to apspriešanas notika atklāts balsojums, kurā ar pārliecinošu vairākumu tika ievēlēta jaunā vadītāja Marta Sīmane (8.kl.), bet par viņas vietnieku - Sabīne Bērtiņa (6.kl.). Vēl skolēnu atzinību ieguva arī Evija Muraško (5.kl.), Loreta Lazdiņa (4.kl.) un Ludvigs Sidrevics (5.kl.). Apsveicam jaunos aktīvistus! Vēlēsim viņiem daudz ideju un uzņēmības to realizēšanā!

A.Sārs


UZMANĪBU!

Piektdien, 3. martā, skolas zālē, ar lieliskiem pasākuma vadītājiem norisināsies ilgi gaidītā 

POPIELA! 

Piedalīties var jebkurš Kusas pamatskolas skolēns, tādēļ sauc pulkā savu klasi un veido vislabāko, jautrāko un grandiozāko priekšnesumu!

Pieteikšanās pie Vinetas (9.klase) vai Semijas (7.klase)! 

LīdzpārvaldeBRIESMONĪŠU DIENA!

sāksies 6.novembrī, pulksten 12.40. (1.-3. klases), 13.30. - pievienojas pārējās klases.

1.-3. klašu skolēni ņem līdzi rakstāmpiederumus katrs savas maskas izkrāsošanai.

5.-9. klašu skolēni ņem līdzi vismaz vienu ķirbi savai klasei, var arī vairākus. 

Notiks kopīga fotografēšanās, mūzikas klausīšanās un ķirbju izstāde vakara tumsā. 


Noslēgumā- diskotēka līdz plkst.18.00!!!


PIEDALIES! PIEDALIES! PIEDALIES!

Līdzpārvalde