Sagaidot Jauno 2024. gadu...

Pirmsskolas grupu bērni šogad čakli gatavojās Ziemassvētkiem - mācījās dziesmas, dejas un skaistus dzejolīšus, lai ar saviem priekšnesumiem priecētu gan sevi, gan savus mīļos vecākus, omītes un opīšus. Sirsnīgu PALDIES sakām ģimenēm par atbalstu Ziemassvētku brīnuma radīšanā - ar vecāku līdzdalību tika uzburti brīnumjauki Rūķi bērnudārza pagalmā un iestādes telpās, tika gatavoti eglīšu rotājumi un dažādas dekorācijas, ceptas piparkūkas... PALDIES ģimenēm par iesaistīšanos Kusas pamatskolas rīkotajā labdarības akcijā, kuras rezultātā tapa jaukas, saldas dāvaniņas vientuļajiem pensionāriem "Kastaņās".

Novēlam Jums gaišus un mierpilnus svētkus un,  lai 2024. gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem, ģimeniskiem atelpas brīžiem!

                                                                                                                                                                         bērnudārza kolektīva vārdā, metodiķe Maija Līce

                                               Visi saka, visi saka:
                                           Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
                                           Kaut varētu Mārtiņdienu
                                            Aiz ausīm noturēt!

9. novembra rītā pirmsskolas grupu "Lienītes" un "Meža mātes" bērni  uz bērnudārzu devās dažādos tērpos - lāči, zaķi, vilki, lapsas, kaziņas, nāves utt. , lai kopā piedalītos Mātiņdienas Jampadracī.

Svinībās Mārtiņbērniem bija gan mīklu minēšana, gan iepazīšanās ar ticējumiem, gan dziesmas, gan dejas, gan rotaļas, gan svētku ierībināšana. Ar "Lienītes" grupas bērniem ķekatās pabijām pagasta mājā.  Ar vecāku atbalstu cienastu sarūpējām un galdus klājām, gardi panašķojāmies visi kopā.

Nu ir izrībināti visi pakši! Dārza darbi ir padarīti, lācis miegā ieaijāts, vilkam zeķes noadītas un nu - ziemai vaļā vārtiņi!

Liels paldies vecākiem un bērniem par ieguldīto darbu svētku radīšanā!

                                                                                              metodiķe Maija

Krāsaino rudens lapu ballīte....

 Ar vēju atnāk oktobris,
Otrais rudens mēnesis.
Lapas sārtas, dzeltenas, 
Virpuļojot lidinās.
Nokrīt zīles un kastaņi,
Projām dodas gājputni.
 19.oktobra rītā Mežamātes un Lienītes grupu bērni sanāca kopā mūzikas zālē uz jautru kopā būšanu rudens noskaņās. Ar lielu gandarījumu bērni demonstrēja savus darinātos lapu tērpus, pastāstot kādā rudens tēlā ir pārvērties - Rudens karalienes, Rudens vīriņi, zēni un meitenes, Rudens pāvārs, bruņinieks, zaķis, kaķis, čūska, spožā Rudens zvaigzne....

Dziedot dziesmas un ejot rotaļās iesākās jautrā ballēšanās, kas turpinājās jautrās dejās lapu virpulī.

         Paldies visiem vecākiem par atbalstu fantastisko rudens tērpu darināšanā!

                                                                          M.Līce, pirmsskolas izglītības metodiķe


Sportiski muzikālā

MIĶEĻDIENA

Piektdien, 29. septembrī  pulksten 10:00     iestādes teritorijā

Iesim rotaļās, dziedāsim, sportosim, pētīsim un garšosim !

                                                                                             Pasākumā ievērosim visus drošības noteikumus!

                                                                                           Sliktos laika apstākļos darbosimies iestādes telpās.

2023./2024. mācību gads iesācies...

Jauno mācību gadu esam uzsākuši īpaši - no šī mācību gada pievienojāmies Kusas pamatskolas saimei.

                     Lai jaunais mācību gads radošu domu un interesantu ideju bagāts!

M.Līce, pirmsskolas izglītības metodiķe