Sportiski muzikālā

MIĶEĻDIENA

Piektdien, 29. septembrī  pulksten 10:00     iestādes teritorijā

Iesim rotaļās, dziedāsim, sportosim, pētīsim un garšosim !

                                                                                             Pasākumā ievērosim visus drošības noteikumus!

                                                                                           Sliktos laika apstākļos darbosimies iestādes telpās.

2023./2024. mācību gads iesācies...

Jauno mācību gadu esam uzsākuši īpaši - no šī mācību gada pievienojāmies Kusas pamatskolas saimei.

                     Lai jaunais mācību gads radošu domu un interesantu ideju bagāts!

M.Līce, pirmsskolas izglītības metodiķe