Aktivitāšu piedāvājums martā, 2017    
 

TAUTSKOLA  un „Mans un Tavs brīvais laiks ” piedāvā NOVEMBRĪ

 

       Pirmdiena                 Otrdiena                    Trešdiena                    Ceturtdiena             Piektdiena       Sestdiena       Svētdiena

2.

„CAP” 18:00 *

Vad.Dace Dzilna

 

 „Mārtiņrozes” 18:30 *

Vad. Iveta Bērziņa

3.

Dejas 15:30

Vad. I.Ļubovicka

(28712441)

Māksla 18:00

Vad. A.Sārs

(26134561)

Angļu val. 18:00

Vad. I.Skraustiņa

(28383130)

4.

„Rotaļas un dejas ģimenei” 17:30 *

/Pirmsskolas vecuma bērnu ģimenēm/

Vad. Ineta Seile

 

„Aronas pagasta skatupunkti” 18:00

 

5.

Keramika 15:00

Vad. J.Seiksts (26126247)

 

„Muzicējam kopā ar Simonu” 17:00*

Vad.Simona Šņucīte – Sudāre

 

6.

Iepazīšanās ar Coral Club iespējām 17:30

 

Jauniešu ansamblis 18:30*(gatavojamies koncertam 15.11.2015.)

7.

 

1./8.

 

9.

„Sagaidām Mārtiņdienu” 17:00 (ēdienu gatavošana)

(EUR 0,50 produktiem)

 

„CAP” 18:00

 „Mārtiņrozes” 18:30

10.

Dejas 15:30

 

Angļu val. 18:00

 

Mārtiņdiena

 

Jauniešu ansamblis 17:00 (gatavojamies koncertam 15.11.2015.)

11.

 

Lāčplēša diena

 

Vecākus ar bērniem aicinām uz filmas „BARS” noskatīšanos 19:00

(līdzi paņemiet āra svecīti)

12.

Keramika 15:00

 

„Muzicējam kopā ar Simonu” 17:00

 

13.

Jauniešu ansamblis 17:30

(gatavojamies koncertam 15.11.2015.)

14.

 

15.

Lauteres KN 13:00

koncerts par godu Latvijas 97.dzimšanas dienai

„Es gribu dzīvot tēvu zemē!”

16.

 „Mārtiņrozes” 18:30

 

 

17.

Dejas 15:30

 

Angļu val. 18:00

 

18.

Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadiena

 

19.

 Keramika 15:00

 

„Muzicējam kopā ar Simonu” 17:00

 

20.

Jauniešu ansamblis 18:00

(gatavojamies pasākumam „Sudraba Gailis - 2015”)

21.

 

22.

23./30.

 „Mārtiņrozes” 18:30

24.

Dejas 15:30

 

Angļu val. 18:00

 

Māksla 18:00

25.

„Rotaļas un dejas ģimenei” 17:30

 

 

26.

Keramika 15:00

 

 Jauniešu ansamblis 17:30

 

27.

 „Vakarēšana un dziedāšana kopā ar Simonu” 18:30

28.

 

29.

1.advente

 

*17:00 dzied pirmsskolas vecuma bērni, 17:30 dzied skolas vecuma bērni, 18:00 dzied lielie kopā ar Simonu.

 


 

                

 Bilžu balsis  turpina runāt!

 

       www.voicesinpictures.eu – tāda ir Kusas pamatskolas pieaugušo projekta „Bilžu balsis” (Nr. 2013-1-DE2-GRU06-16272 1) mājas lapas adrese. Projekts šobrīd ir noslēdzies, taču mājas lapa katram pieejama 6 gadus, un te var apskatīt un izmantot bagātīgu bilžu un prezentāciju, nodarbību plānu, dažādu ideju klāstu, kas radīts divu gadu laikā, kopā darbojoties entuziastu grupām no Vācijas, Velsas, Spānijas, Polijas, Francijas un Latvijas. Kopā 124 aktivitātes/ uzdevumi un simtiem fotogrāfiju.  Noiets garš ceļš, cītīgi strādājot – 29 pašu tikšanās reizes  ; 5 projekta sanāksmes partnervalstīs, realizējot 30 mobilitātes; neaizmirstamais viesu uzņemšanas laiks pie mums, 8 ekspedcijas pa Aronas pagastu. (Starp citu, Eiropas projektu ietvaros kopš 1998. gada Kusas pamatskola īstenojusi braucienus 52 skolēniem un 123 pieaugušajiem.)

       „Aronas pagasta vēstīs” par projektu „Bilžu balsis” esam rakstījuši vairākkārt: projekta sākumā, aicinot iesaistīties katru, kurš vēlētos, ir stāstīts par sanāksmēm Francijā  un Velsā, par tikšanos Kusā.

       2015. gada aprīlī notika projekta sanāksme Polijā, Ļubļanā, kurā piedalījās 9 dalībnieki no Latvijas, jo ceļā devāmies ar pagasta busiņu. Pa ceļam apskatījām skaisto, ūdeņiem bagāto Augustovu,  grezno Kozlovkas pili. Iepazinām Ļubļinas vecpilsētu un kūrortpilsētiņu pie Vislas, piedalījāmies animācijas darbnīcā un veicām partneru sagatavotos uzdevumus, lai mācītos valodas. Līdzi vedām daudz digitālo bilžu, jo šajā sanāksmē tika apkopoti visi radītie materiāli. Lai gan esam maza organizācija, mūsu devums  ir ievērojams un esam saņēmuši daudz labu vārdu par paveikto no partneriem. Parasti tikām pamanīti arī tāpēc, ka katru reizi apdāvinājām pārējos ar neparastām dāvaniņām – gan keramikas darbiņiem un glezniņām, gan skaistām medus burciņām un konfekšu pušķiem, gan tamborētām grāmatzīmēm un smaržīgiem tējzāļu maisiņiem. Mūsu cilvēki ir tik radoši un dāsni!

        Jāņu laikā notika pēdējā starptautiskā sanāksme Vācijā, Olšingā, netālu no Minhenes, kurā piedalījās 4 mūsējie. Šajā reizē notika darbs ar atskaites uzmetuma sagatavošanu, toleranti diskutējot par katru punktu. Varam apbrīnot projekta koordinatores Helene Sajon prasmi iesaistīt, atbalstīt, uzklausīt un izcelt katru.

       Starptautiskās mobilitātes ir tikai daļa no projektā paveiktā. Divus gadus esam daudz ko darījuši ar bildēm. Sākumā veicām uzdevumu meklēt foto „Mana pasaule” un domājām projekta logo. Tad vācām dažādu bilžu kolekcijas - „Koki runā”, „Mājas”, „Tirgus”, „Saulrieti”, „Paskaties lejup!”, „Atspulgi” u.c. Tika veidoti nodarbību plāni labākai valodas apguvei, izmantojot bildes. To, cik tas svarīgi, nereti piedzīvojām starptautisko tikšanos laikā, kad izdevās saprasties arī tad, ja angliski bija zināmi tikai daži vārdi. Mākslas nodarbībās tika radītas savas gleznas. Tika sagatavots noskaņu vakars  „Kādas dzintara tautas hronika”, ko interesanti varēja piedzīvot Kusas bērnudārza zālē un Cesvaines domes zālē. Gatavojām „Bilžu ābeci”, kad alfabētu arī izdziedājām, domājot par to, ka labvēlības pilna darbošanās un kopīga dziesma ir stiprāka par agresiju un varmācību pasaulē.

       Tieši tad radās doma par Aronas pagasta skatupunktiem. Daudzi tikšanos laikā rādīja tepat apkārtnē fotografētas bildes. Sapratām, ka pienācis laiks „palīdzēt skaistajam parādīties”, kā saka Imants Ziedonis. Nolēmām papildus projekta uzdevumiem ķerties pie vēl kāda ilgtermiņa darba – apzināt vietas mūsu Aronas pagastā, ko būtu vērts apskatīt ne vien pašiem, bet katram Latvijas apceļotājam; veidot tūrisma ceļvedi, ko iekļaut Madonas novada tūrisma piedāvājumā; sākām sapņot par informatīvā stenda un norāžu izveidi, ekskursijām pa pagastu.  

         Informatīvais tūrisma stends jau top, arī ekskursijas pa pagastu ir sākušās. 27. septembrī Starptautiskā tūrisma dienā gaidām ciemiņus no Madonas novada. Domājam par Aronas pagasta suvenīru gatavošanu.

        Tā kā projekta dalībniekiem ļoti patīk ceļot, tad  mums radusies doma meklēt ar pīlādžu vārdu saistītas vietas sākumā tepat Baltijā. Jūnijā jau bijām ekskursijā uz Dienvidigauniju, kur apmeklējām  Repinas pilsētu, kuras vārds radies no pīlādžu nosaukuma. Bija interesanti!

       Paši projekta dalībnieki savus ieguvumus raksturo, piemēram, šādi: „Ir liels gandarījums iziet ārpus mājas un satikt jaukus cilvēkus”; „Tagad vienmēr pievēršu uzmanību daudzām lietām manā apkārtnē, kam agrāk pagāju garām – skatos uz bildēm man apkārt!”;  „Pateicoties projektam, aizbraucu uz ārzemēm un iepazinos ar cilvēkiem no citām valstīm”; „Mācījos valodu un redzēju, cik tas ir noderīgi”; „Esmu laimīga, jo daru manam pagastam vajadzīgus darbus”. Savu (un mūsu kopīgo) viedokli par projekta nozīmi ļoti precīzi izteikusi arī Egija, projekta logo autore.

       Lai gan projekts noslēdzies, „Bilžu balsis” turpina runāt un darboties. Tagad jāīsteno Aronas pagasta skatupunktu  (APS) projekts. Milzīgs paldies visiem, kas darbos un domās ir piedalījušies un, kas vēl svarīgāk, ir gatavi jauniem izaicinājumiem! Tiekamies MC „1. stāvs”!

Ilona Sāre, projekta vadītāja 


 

Egija Vilcāne

Ko mums devis „Bilžu balsu” projekts?

Veidojot kopsavilkumu par „Bilžu balsu” – VIP- projektu, prātā nāk trīs dažādu lielumu "labumi " - pašlabums (šoreiz tikai pozitīvā nozīmē), vietējais labums un starptautiskais labums.

Pašlabums:

 •   Iespēja "neiesūnot"- projekta sapulces un kopējie uzdevumi, lai sasniegtu mērķi, liek kustēties, darīt jaunas un sen aizmirstas lietas.
 •  Pašvērtējuma celšana- apziņa, ka spēj izdarīt daudz, vairāk nekā cerēts. Atzinība no apkārtējiem, atzinība no ārzemju nu jau draugiem. Nevarēju iedomāties, ka mans logo pieteikums uzvarēs! :)
 •   Iepazīt sevi- atklāt savus slēptos talantus.
 •  Pilnveidot sevi- valodu apguve, pilnveide; citu prasmju apgūšana.
 •  Iespēja ceļot- citu valstu apmeklēšanu kā gaidītam ciemiņam, ne kā tūristam.

 Vietējais "labums":

 •   Līdzcilvēku iepazīšana, atklāšana no jauna- ikdienā tā neiepazīst apkārtējos, kā kopā darbojoties komandā, nestandarta situācijās, piemēram, ciemojoties un pašiem uzņemot ciemiņus.
 •  Lepnums par sevi, savu pagastu- apzināmies vērtības,ko ikdienā uzskatām par pašsaprotamām.
 •  Kopā būšanas iespēja- kopējs darbs, lai radītu svētkus sev un apkārtējiem (VIP tikšanās "Kupros" bija Svētki, un "S" nav drukas kļūda).

 Starptautiskais "labums":

 •   Latvijas "atklāšana"- iepazīties ar Latvijas vienreizību un latviešu apbrīnojamajām darba spējām un izdomu.
 •   Iespēja sniegt un gūt- pieredzes apmaiņa, kultūru iepazīšana, iespēja viesoties un uzņemt viesus.
 •   Kopīgas "bankas" izveide- ne tikai fotogrāfijas, bet arī kopīgas atmiņas par projekta norisi, tikšanās reizēm. Tā ir vērtība, kas  jānogulda depozītā uz vislielākajiem procentiem. Un, protams, jauniegūtie draugi tepat un tālumā.

Paldies projekta iniciatorei, projekta vadītājiem un visiem dalībniekiem par šo labi un pilnvērtīgi pavadīto laiku!

 

 


Kad zobratiņš zobratu griež – veiksmes stāsts Kusā.

 

       Jūnijā saulainās dienas mums visiem šķita kā dārglietas. Tomēr jo īpašs prieks par 3 saulainām dienām un vienu saulainu vakaru jūnija beigās bija Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta „Bilžu balsis” komandai, jo no 25. līdz 28. jūnijam uzņēmām projekta partnerus no Vācijas, Francijas, Lielbritānijas un Polijas, pavisam 17 ciemiņus.

       Sanāksmi Latvijā sākām plānot jau janvārī – pārrunājām, kā organizēt tikšanos, ko rādīt viesiem, ko darīt, lai visiem patiktu. Sadalījām pienākumus – katram projekta grupas dalībniekam tika savs uzdevums. Pie sākotnējā plāna arī turējāmies.

       Ciemiņus sagaidījām jau Rīgā. Pa ceļam uz Madonu uzkāpām Aizkraukles pilskalnā – Daugava, zaļie Latvijas meži un lauki, saulrieta debesis – skaisti un mierīgi! Viesi nakšņoja Madonas viesnīcā, par kuru dzirdējām tikai labas atsauksmes.  

       Ceturtdien tikāmies Kusas pamatskolā, kur darbu sākām ar iepazīšanās spēli skolas foajē, tad devāmies uz MC. „1.stāvs” telpām un angļu valodas klasi. Projektā strādājam ar dažādām bildēm. Jau bija izveidota bilžu kolekcija „Mana pasaule” – 10 fotogrāfijas no katras valsts. Tās visus sagaidīja uz lielā VIP plakāta klasē. Tagad katram partnerim vajadzēja sagatavot un prezentēt aktivitātes, kurās šīs vai citas bildes tiek izmantotas. Mēs stāstījām par  mūsdienu „Bilžu ābeci” un aicinājām visus uz āra aktivitāti, meklējot fotogrāfijā redzamo vietu pie skolas.  Ar bildēm un aktivitātēm katrs var iepazīties projekta mājas lapā www.voicesinpictures.eu .

        MC jaunieši kafijas pauzei bija sarūpējuši skaisti klātu galdu un brīnumgardu biezpienkūku. Pēc pusdienām visi piedalījās mākslas nodarbībā, īsā laikā radot izteiksmīgus darbus. Ciemiņi tos teicās mājās ierāmēt un likt pie sienas. Pēc tam devāmies uz pagasta zālīti, kur mūs uzrunāja pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns, kur noskatījāmies prezentāciju par Aronas pagastu, ielūkojāmies bērnudārza vasaras dzīvē. Tad piedzīvojām dvēseles svētku mirkli Agra galerijā, klausoties Imanta Ziedoņa dzeju un dziesmas pie gleznu kolekcijas „Kādas dzintara tautas hronika”. Dienas programma izskanēja Kučuru dzirnavu brīnumos.

       Piektdiena sākās lietaina un vēsa. Koordinatori pārrunāja dažādus projekta jautājumus, vienojās par nākamajiem uzdevumiem, kas veicami līdz oktobra sanāksmei Velsā. Mūsu grupai jāsagatavo tūrisma ceļvedis „Aronas pagasta skata punkti”. Vasaras  beigās gribam sarīkot braucienu pa mūsu pagastu un kopā aplūkot vietas, kur vērts piestāt. Mēs priecātos par  pagasta iedzīvotāju ieteikumiem šādam maršrutam!

       Kamēr koordinatori lauzīja galvas, pārējie dalībnieki nodarbojās ar interesantām lietām – iepazina izžāvētās tējzāles un salika tās linu maisiņos ar pīlādzīti virsū, lai katram ciemiņam sanāk dāvaniņa kopā ar saulaini noformēto medus burciņu. Spānietēm īpaši veicās, jo viņas piedalījās lakatu darināšanā, lakatus aizvedot līdzi uz mājām. Notika tenisa, biljarda, mankalas un citu spēļu mači. Ciemiņi tika pie savām dāvanām, visi saņēma sertifikātus un atstāja savus plaukstas nospiedumus uz centra Labo darbu sienas. Šad tad uzmetām skatu logam – vai joprojām līst? Programmas lielākais pārsteigums vēl priekšā...  Pēc tam vēl iegriezāmies Jāņa Seiksta valstībā, tad viesiem neliela atpūta pirms vakara notikumiem.

       Mūsu programmas kulminācija bija plānota Kupru mājās un pagalmā – saulgriežu laika svinības starp Jāniem un Pēteriem. Jau braucot no Madonas, pamanījām, ka pelēkie lietus mākoņi šķiras un debesis kļūst zilākas. Kupru pagalmā jau smaida ne vien saimniece Silvija tautas tērpā ar greznu vainagu galvā, bet arī saule. Mēs visi kopā no visas sirds bijām centušies, projektā strādājot un sanāksmi gatavojot, tad arī daba mums sagādāja brīnišķu vakaru! Sākumā mājas saimnieki iepazīstināja ar darāmiem darbiem, lai svētki izdotos – jācep maize, jāsien siers, jāmakšķerē zivis, jāvāra zupa uz ugunskura, jālasa zemenes, jāpin vainagi, jānes meijas, jākrauj un jārotā ugunskurs, jāmācās danči. Tika saņemts arī uzmundrinājums. Darbos laiks paskrēja nemanot, tad sēdāmies pie vakariņu galda, kas kopīgi sarūpēts. Katram tika rieciens no pašu ceptās maizes! Taču pārsteigumi nebeidzas. Sekojām fotogrāfei uz lielo kopbildi lapegļu audzē, tad nesām solus, jo sākas Igauņu ģimenes koncerts. Neviens pat nemanīja, kurā brīdī koncertā iesaistīti visi klātesošie, kurā brīdī koncerts vairs nav koncerts, bet kopā būšana, iededzot ugunskuru, ejot senās latviskās rotaļās, lecot uz nebēdu latviskos dančos, dziedot, dziedot un dziedot. Dziesmas skanēja arī poļu, vācu, franču, angļu, spāņu, ungāru valodās. Arī visiem kopīgajā la-la-la valodā izskanēja Eiropas savienības himnas motīvi. Mums aizbraucot, ugunskurs palika degot. Varbūt citugad varam turpināt šo kopā būšanu saulgriežu laikā viesmīlīgajos Kupros? Mums tikai jāsapulcējas kopā un „katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek”.  

      Sestdienā ciemiņus pavadījām līdz Rīgai, kopā apskatot Vecpiebalgas baznīcu, Kārļa Skalbes „Saulrietus”, Alauksta ezeru, Siguldas bobsleja trasi un Jauno pili, Saulkrastu Balto kāpu.

       Projekta nosaukums angliski ir „Voices in pictures”, saīsinot – VIP. Jā, šīs dienas mums visiem tiešām izdevās VIP līmenī! VIP sanāksmes sarīkošanā piedalījās ap 30 cilvēki, kas ikdienā reti satiekas, bet šeit apliecināja sevi kā rīcībspējīgu darba grupu, kas darbojās kā liels un skaists pulksteņa mehānisms, kur zobratiņš zobratu griež.  Lielie pulksteņi parasti skaisti zvana. Mūsu pulksteņa melodija vislabāk saklausāma viesu atsauksmēs pēc sanāksmes.

„Brīnišķīgā latviešu viesmīlība!”  

„Ko es atvedu sev līdzi? Latvijas vērtslietas – ūdeņi. Upes, ezeri, dīķi, jūra...

Latviešu poētiskums – iestādītas puķes zābakos un vecā mašīnā, dārza kaķi no māla, milzu gliemežu tēli Rīgā. Es sev līdzi atvedu latvisko sirdssiltumu – saulgriežu nakts dziesmas, dejas, aplī būšanu un draudzību.”

„Mēs tiešām jutāmies īpaši. Mūsu mīlestība  un pateicība katram! Jums, starp citu, ir paveicies ar savu kopienu. Jūs devāt mums daudz vairāk, nekā paši domājat. Es joprojām cenšos nolaisties uz zemes pēc nedēļas, kas pavadīta debesīs.”

       Paldies mums visiem!

 

Ilona Sāre, projekta vadītāja.                 

    Kusas pamatskolas Tautskola  ir iesaistījusies Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerībā „Voices in pictures” – „Bilžu balsis”. Tā ir mācībpartnerība pieaugušajiem. Projekta koordinatora pienākumus veic Olšingas tautskola Vācijā. Partneri ir Valodu skola Hihonā ( Spānijā), Angļu valodas mācību centrs Kardifā (Velsa, Lielbritānija), Nodarbinātības centrs Le Puy en Valey (Francija) un privāts pieaugušo apmācības uzņēmums  Ļubļinā (Polija).

Projektam ir trīs  galvenie uzdevumi:

1)      Uzmanības pievēršana attēliem un to daudzveidīgai izmantošanai, jo mūsdienu pasaule kļuvusi arvien vizuālāka un attēls cilvēku bieži vien  uzrunā tiešāk un emocionālāk kā rakstīts vārds.

2)      Citu zemju un kultūru iepazīšana, partneriem ciemojoties vienam pie otra.

3)      Savas zemes un pagasta popularizēšana, uzņemot viesus no citām valstīm.

       Oktobra sākumā darba grupa četru cilvēku sastāvā  bijām Spānijas ziemeļos Hihonas pilsētā uz projekta plānošanas sanāksmi, pa ceļam iepazīstot arī brīnišķīgo Barselonu un Antonio Gaudi arhitektūru. Pēc tam Kusas Brīvā laika centrā notika tikšanās ar visiem interesentiem, lai iepazītos ar projektu. Tad divas reizes mēnesī vai retāk turpinām tikties projekta sanāksmēs. Esam mācījušies par foto un foto programmu knifiem Vitas vadībā. Esam meklējuši fotogrāfijas par tēmu “Mana pasaule” – katrs stāstīja par sev tuvajām lietām, tad kopīgi izvēlējāmies 10 interesantākās fotogrāfijas projekta mājas lapai. To pašu veica arī partneri. Tagad tiek gatavotas aktivitātes, izmantojot šīs fotogrāfijas. Ļoti skaistu aktivitāti izdomāja bērnudārza darbinieki, Silvijas iedvesmoti sagatavojot ” Kādas dzintara tautas hronikas” vakaru, kur Agra Sāra gleznām bija ļauts sarunāties ar Imanta Ziedoņa dzeju, dziesmām un brīnišķīgām noskaņām, iekārtojot telpu un īstam dzintaram vizmojot dalībnieku rokās. Veicām arī citu interesantu bilžu uzdevumu – domājām jauno “ Bilžu ābeci”, alfabēta burtiem meklējot mūsdienu izpausmi. Īpaši iedvesmoti darbojās Dzidra, radot trīs pilna alfabēta variantus. Viens no tiem – katram burtam sameklēta dziesma, kas sākas ar šo burtu. Un dziesmas vajag izdziedāt! Tāpēc 21. aprīlī, otrajās Lieldienās  pulksten 16.00, visi laipni aicināti uz Brīvā laika centru Kusas skolā, lai kopā no sirds izdziedātu visu alfabētu! Būs aplūkojama arī Bilžu ābeces izstāde.

       Esam domājuši par nākamajām bildēm, ko gribam savākt – Aronas pagasta skatu punkti. Kur būtu šādi skatu punkti, lai apstātos un  papriecātos? Mēs varētu izveidot mūsu pagasta karti ar mūsu pašu ieteiktajiem skatu punktiem. Vasaras beigās būtu jauki doties ekskursijā pa savu pagastu. Mums skaistuma netrūkst, vai ne?

       Īpašs stāsts, protams, ir par Tautskolas aktīvistu Zinas, Dzidras, Initas un Vitas braucienu uz Franciju, pilsētiņu Le Puy, kas ir viena no Santjago ceļa sākumpunktiem, pa ceļam apskatot trešo lielāko Francijas pilsētu Lionu, kurā dzimis “Mazā prinča” autors Antuāns de Sent-Ekziperī. Tas bija īsts ceļojums, jo mums pašām viss bija jāizplāno – divi lidojumi, nakšņošanas iespējas, brauciens ar vilcienu un autobusu. Tāpat Lionā apguvām visus sabiedriskā transporta veidus. Lionā priecājāmies par modernajām daudzstāvu celtnēm un vecpilsētu, atšķirīgu no Vecrīgas, kā arī brīnišķi izgaismoto katedrāli kalna galā, kurā klausījāmies ērģeļu skaņās.  Bet īpaša nozīme mūsu dalībniekiem bija pašai projekta sanāksmei, kad bija jāveic dažādi bilžu uzdevumi. Uztraukums bijis liels, jo runāt svešās valodās nav nemaz tik ierasta lieta! Taču veicās lieliski – gan teicami tika izmantota žestu valoda, gan angliski runāts, gan šis tas apgūts franču valodā. Un kāds bija mūsējo prieks, kad Velsas (Lielbritānijas)  grupā tika satikta jauna krievu ģimenīte, kas šobrīd mācās angļu valodu Kardifā! Mūsu grupa tā ieguva privātos tulkus! Satraukums bija arī dienā, kad visus izlozēja nelielās grupiņās pa 3, kam kopā ar franču jauniešiem (vai arī grupai vienai pašai) bija Le Puy vecpilsētā jāsameklē un jānofotografē vesela virkne objektu. Tomēr visi lieliski sapratās, visu izdarīja un šādi, pašiem meklējot, pilsētiņa tika iepazīta daudz labāk. Kā balva mums šķita iespēja apmeklēt San Mišelas baznīciņu klints galā. Kāpt bija tiešām grūti, bet skats no augšas saulainajā novakarē atsvēra pūles! Zina dziedāja “Stāvēju, dziedāju, augstajā kalnā” no visas sirds!

       Tagad visi kopā domājam, kā labāk uzņemt apmēram 20 ārzemju ciemiņus pie mums  jūnija beigās, kad darbosimies gan skolā, parādot Tautskolā apgūto, gan Silvijas Kupros folkloras vakarā kopā ar Igauņu ģimeni, gan braucot ekskursijā.

       Ir liels prieks, ka Kusas Tautskola joprojām dzīva un godam varam piedalīties starptautiskā projektā!

 

Ilona Sāre, projekta vadītāja
 

Fotogrāfiju apstrādes iespējas

 

bija tautskolas 22. janvāra nodarbības tēma. Vadītāja Vita Lepere klātesošajiem demonstrēja, kā veidot kolāžas, veikt attēlu vairākslāņu korekciju, veidot spoguļattēlus, ievietot tekstus utt., izmantojot interneta bezmaksas programmu pixlr.com. Pieci tautskolas pārstāvji I.Sāres vadībā februāra sākumā dosies uz GRUNDTVIG Eiropas mūžizglītības programmas projekta „Voices in Pictures” (‘’Bilžu balsis”) sanāksmi Francijā, un viņiem kā mājas darbs jāņem līdzi bildes par tēmu „Mana pasaule”. Tādēļ braucēji cenšas no milzīga personīgo fotoattēlu klāsta izvēlēties pašus interesantākos, savdabīgākos, kuros ietvertais vēstījums neatstātu vienaldzīgus arī projekta ārvalstu partnerus. Īpašu vērību izpelnījās kāds dabā fiksēts mirklis ar zaļu vardīti un lielu ūdenī iemestu baltmaizes riku. Ar attēlu apstrādes programmas palīdzību tika „aizaudzēts” ciet maizē izbirzušais caurums. Šis piemērs rosināja pārspriedumus par nogludināto reklāmfoto atšķirību no,piemēram, cilvēka pasē skatāmās realitātes.


Agris Sārs, nodarbības dalībnieks